ใบรับรอง

คาโยเป็นการระบบ iso9001: 2000 ระบบการประกันคุณภาพทำให้ IQC, IPQC ผลิตกรม ยั่งยืน QA และมาตรวิทยา จำนวนสมบูรณ์มาตรฐานตั้งแต่ตรวจสอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ควบคุมการตรวจสอบการจัดส่งสินค้า (QA), การตรวจสอบขั้นสูงอุปกรณ์และแฟ้มการจัดการรายละเอียดคุณภาพซึ่งทำให้ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการประมวลผลบรรทัดการผลิตแบตเตอรี่