แบตเตอรี่ลิเธียมไดอะแกรมพื้นที่ตลาด 60 พันล้านหยวนและสถานการณ์ของพื้นที่

- Mar 03, 2017-

แม้ว่าท่านต้องการมีรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูกเสมอ แต่จนถึงขณะนี้ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ไม่เพียงพอในการเก็บพลังงานในทางเศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์


คู่ของ:แบตเตอรี่ลิเธียมไดอะแกรมพื้นที่ตลาด 60 พันล้านหยวนและสถานการณ์ของพื้นที่ ถัดไป:แบตเตอรี่ลิเธียมของแข็งทั้งหมด: การใช้อิเล็กโทรดแก้วปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ และทนทาน